لطفا صبر نمایید...
جستجو

امکان جستجوی نام های بیگانه و غیربیگانه در سامانه سردر اصناف فراهم شد

به گزارش دبیرخانه شورای پاسداشت زبان فارسی، امکان جستجوی واژه جهت دریافت تاییدیه طرح تابلو واحدهای صنفی از طریق نشانی الکترونیکی http://sardarasnaf.ir/all/inquiry.html فراهم شده است.

آغاز دور جدید رصد تابلوهای سردر واحدهای صنفی شهر تهران

بنا به گزارش دبیرخانه شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی با آغاز سال جدید و با توجه به راه اندازی سامانه مربوط به اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه، موضوع ساماندهی طرح و نوشتار تابلوی واحد های صنفی شهر تهران آغاز شد.

تشکیل جلسه هماهنگی استفاده از سامانه الکترونیکی سردر صنوف

به گزارش دبیرخانه شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی، جلسه هماهنگی بین سازمانهای مرتبط با اجرای قانون ممنوعیت بگارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه روز دوشنبه 2-2-98 با حضور نمایندگان پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و فرهنگستان زبان و ادب فارسی در محل دبیرخانه شورای مذکور برگزار شد.
ابتدا یک سطر را انتخاب نمایید