لطفا صبر نمایید...

نسخه الکترونیکی دستور خط فارسی به کانون های آگهی و تبلیغاتی و مطبوعات ابلاغ شد

شناسه:36

نسخه الکترونیکی دستور خط فارسی به کانون های آگهی و تبلیغاتی و مطبوعات ابلاغ شد

دکتر محمدیان، مدیر کل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی گفت: نسخه الکترونیکی دستور خط فارسی برای استفاده در انواع آگهی ها به کانون های آگهی و تبلیغاتی سراسر کشور و مطبوعات ابلاغ شد.

وی در ادامه گفت: این دستور خط توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی با هدف درست نویسی و حفظ و پاسداشت زبان  و خط فارسی در نوشته ها، آگهی ها و آثار مکتوب منتشر شده است و نسخه ابلاغی آن، ویراست جدید می باشد.

مدیر کل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی در پایان تصریح کرد: بر اساس همکاری مشترک با فرهنگستان زبان و ادب فارسی و با توجه به وظایف این وزارتخانه ضمن ابلاغ نسخه الکترونیکی جدید« دستور خط فارسی» به کانون های آگهی و تبلیغاتی سراسر کشور و مطبوعات ، در راستای حفظ و صیانت از زبان و خط فارسی نظارت لازم نیز برای رعایت این دستور خط در طرح های تبلیغاتی( چاپی و محیطی و غیره) انجام خواهد شد.

ابتدا یک سطر را انتخاب نمایید